KİYD Genel Merkez 50. Olağan Genel Kurul Delegelerine Davet

GENEL KURUL İLÂNI

KÜTAHYA İLİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞINDAN

   DerneğimizinToplantısı 29 Nisan 2018 Pazar günü saat 11.00 de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı no 25 de bulunan Derneğimize ait lokalde yapılacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ekseriyet aranmadan 06 Mayıs 2018 Pazar günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama

2-Divan teşekkülü , saygı duruşu ve istiklal marşı

2-Faaliyet ve hesap raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

4-Denetleme Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

5-Tasarı bütçenin okunması, müzakeresi ve onaylanması

6-Tüzüğün 13. Maddesinin G,I,İ,K,L  fıkralarında belirtilen hususlarda  Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

7-Yönetim Kurulu,Denetleme  kurulu ve haysiyet Kurullarının seçimi

8-Dilek ve temenniler

9-KAPANIŞ

indir

Comments are closed.