Kurucu Üyeler

K.İ.Y.D. KURUCU ÜYELERİ

1-) Halit Arıoğul (Merhum) : Kütahyalı Y.İnşaat Mühendisi, Zonguldak liman inşaatı gibi büyük projelere imza atan Arı İnşaat Şirketinin kurucusu ve sahibi.
Kütahya’ya ve özellikle üniversite gençliğine karşı büyük sempatisi bulunan ve gerek dernek gerekse İstanbul’da yapılan yüksek öğrenim yurdu bina inşaatına ve arsasının alınmasında büyük katkıları olan çok değerli şahsiyet idi.

2-) Dr. Ferruh Ergene (Merhum) : Kütahyalıdır. Mecidiye Mahallesindendir. O tarihlerde Eyüp Hastanesi Başhekimi olan bu ağabeyimiz dernek kurulmadan önce, kuruluş safhasında ve kurulduktan sonra maddi manevi büyük katkılarda bulunmuştur.

3-) Mustafa Arıkök : Kütahyalı olup Kiyd’nin kuruluş yıllarında İstiklal Caddesi’nde tünele yakın bir mahaldeki Azim Çini Mağazasında yönetici idi. çok samimi bir Kütahyaseverdi.
Dernek çalışmalarında büyük fedakarlıkları vardı.

4-) Abdullah Büyüköğüt (Merhum) : Kütahyalı ve kimyager olan bu ağabeyimizde candan ve samimi hemşerimizdi.Kiyd’nin Kuruluş çalışmalarında görevli bulunduğu Beykoz Deri Fabrikasından gelerek katılır.Kızıl topraktaki evine gece yarısı anca gidebilirdi.
Başbakanlık yüksek denetleme kurulu üyesi olarak görev yaptı.

5-) Prof. Dr. Oktay Aslanapa : Kütahyalı, Kiyd’nin kuruluş yıllarında doçent olarak İstanbul Edebiyat Fakültesinde çalışan daha sonra sanat tarihi dalında değerli bir profesör olarak yurt içi ve yurt dışından pek çok çalışmalara katılan bu saygın ağabeyimiz, yoğun işleri arasında fırsat buldukça dernek çalışmalarına da katılmıştır.Halen İstanbul’da yaşamaktadır.

6-) Avukat Zeki Özker (Merhum) : Kütahyalı,Kiyd kurulurken kurucular arasında İst. Hukuk Fakültesi öğrencisi olan bu değerli şahsiyet derneğin kuruluş öncesi kuruluş safhası İstanbul yurtlarının yapımında ve daha sonra bugüne kadar derneğe çok büyük katkılarda bulunmuş ve pek çok çalışmalar yapmıştır.Genel Başkanlık dahil Derneğin her kademesinde görev almıştır.Halen Kütahya ve İstanbul’da yaşamaktadır.

7-) Avukat Mustafa Peçen : Kütahyalı, Derneğimiz’in kuruluşunda İstanbul hukuk Fakültesi öğrencisi olan bu değerli şahsiyet,Derneğin kuruluş öncesi,kuruluş safhası İstanbul yurtlarının yapımında ve ayrıca Kütahya’daki genel merkez binasının yapılmasında çalışmalarda bulunmuş,bugüne kadar derneğe çok büyük katkılar sağlamıştır.Genel başkanlık dahil derneğin her kademesinde görev almıştır.Halen Derneğimizin Danışma Kurulu Başkanlığını yürütmekte olup Kütahya’da yaşamaktadır.