Hakkımızda

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği 1951 yılında İstanbul’da Yüksek Mühendis Halit ARIOĞLU, Doktor Ferruh ERGENE, Kimya Mühendisi Abdullah BÜYÜKÖĞÜT, Profesör Oktay ASLANAPA, Yönetici Mustafa ARIKÖK, Avukat Zeki ÖZKER, Avukat Mustafa PEÇEN tarafından kurulmuştur. 1954 yılında da Kütahya’da bir şubesi açılmıştır. 1957 yılında ise Genel Merkez Kütahya’ya taşınarak faaliyetlerini burada devam ettirmiştir. 1962 yılında Ankara şubemiz açılmıştır.

Derneğimiz 11.3.1969 tarih ve 6/12665 sayılı Bakanlar Kurulunun kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsüne alınmış olup 24.05.1983 Tarih ve 152 sayılı genel tebliğinin 325. sıra numarasında kayıtlıdır. 1970 yılına kadar; Ankara Eskişehir, Emet, Gediz, Simav ve Tavşanlı’da şubeler açılmıştır. 1976 yılında İzmirde’de bir şube açarak faaliyet alanını genişletmiştir. Ancak ilçelerdeki şubeler hayatiyetini uzun süre sürdürememişlerdir. Halen Kütahya’da Genel Merkez ve Merkez Şubesi, Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir Şubelerimiz faal durumdadırlar.

Derneğimiz kurulduğu 1951 yılından bugüne kadar birçok siyaset adamı, iş adamı, yüksek bürokrat ve alanında başarılı olmuş şahsiyetlerin yetişmesine vesile olmuştur. Dernek üyelerimiz tüzük gereği hep Kütahya doğumlu olanlardan teşekkül ederken, 1994 yılında yapılan tüzük değişikliği ile kapsam genişletilerek kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, il sınırları içerisinde öğretim kurumlarından mezun olan ve öğretim kurumlarında çalışanlar, ayrıca bunların eş ve çocuklarıda üye olma imkanına sahip olmuştur.

Derneğimiz kuruluşundan bugüne kadar hep siyaset üstü bir düşünceye sahip olarak çalışmış, her türlü fikir ve düşünceye saygılı davranarak, tüzük doğrultusunda Kütahya İlinden Yetişen gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, aydın ve ileri görüşlü memleketsever bir sentez içerisinde, kültür seviyelerini yükseltmek ve tahsil imkanlarını arttırmak suretiyle Türk Gençliğine hizmet etmektedir.

Genel Merkezimiz 1992 yılında Kütahya’da bir arsa satın alarak kendine ait 5 katlı bir bina yapmış ve 1996 yılında hizmete açmıştır. Bu binada 4 dükkan, bir lokal ve 82 kişilik erkek yüksek öğrenim yurdu mevcuttur.

2001 yılında ise derneğimizin kuruluşunun 50.yılı münasebetiyle bir hafta boyunca etkinlikler düzenlenmiştir. Bunlardan Eskişehir yolu 11.km ’de 30 Dönümlük hatıra ormanı gerçekleştirilip dernek adına tescil ettirilmiştir. Lokalimize bir kitaplık kurularak üyelerimizin istifadesine sunulmuştur. Her geçen gün kitaplığımız zenginleşmektedir.

Eğitim faaliyetlerine gelince; Derneğimizin maddi imkanları ölçüsünde yüksek öğrenim yapan Kütahya’lı muhtaç öğrencilere yüksek öğrenim bursu sağlanmaktadır. Bu sayı heryıl değişmekle birlikte 100 öğrenci civarındadır. Ümit ve temennimiz odur ki burs alan bu gençler derneğe olan borçlarını, derneğe sahip çıkıp layıkıyla derneği yönetip gelecek nesillerdeki yardıma muhtaç Kütahyalı gençlere tahsillerinde yardımcı olsunlar.

Üyeler arası diyalogu sağlamak, birbirimizi tanımak ve daha iyi anlamak için şubeler arası geziler tertip etmek gerektiğine inanarak 2001 yılında bütün şubelerimizin yönetim kurulu üyeleri ailece Kütahya’ ya davet edilmiş 100’ü aşkın katılımla piknik yapılmıştır.Ayrıca tüm şubelerimizin geleneksel hale getirip tertiplediği Kütahyalılar Gecelerine bütün şubelerimizden yoğun katılımlar olmaktadır.

Kütahyalılar dürüst, geleneklerine bağlı, ılımlı, uyumlu, kadir şinas olduğu gibi aşırı kanaatkar ve tevazu sahibidir. Kütahya’lılar her konuda daha çok ve daha kaliteli hizmete layıktırlar. Bu konuda bütün siyasetçilerimize büyük vazifeler düşmektedir. Hemşerilik ve Kütahyalılık ruhunun geliştirilmesi gerekmektedir.

Ana gayemiz önce kendisine sonra ailesine, çevresine, Kütahya’ya ve Türkiye’ye katkı sağlayacak, hür düşünceye saygılı, hoşgörülü, uzlaşmacı şahısların yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bu konularda derneğimiz üzerine düşen her türlü görevi yapmaya devam edecektir.

Süleyman ÇANKAYA
KİYD Genel Başkan